flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання Автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська

ДОДАТОК

 

до Рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська

від 01.09.2015 року

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (протокол від 01.09.2015 року)

 

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ

Автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська

(редакція від 01.09.2015 року)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (далі - Засади) розроблені зборами суддів даного суду відповідно до вимог Закону України „Про судоустрій і статус суддів", Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 (далі - Положення).

 

І. Предмет регулювання

 

1.1.1. Правове регулювання відносин, пов'язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська, здійснюється згідно з Положенням відповідно до Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг", „Про електронний цифровий підпис", „Про інформацію", „Про доступ до публічної інформації"", „Про доступ до судових рішень", „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", „Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових документів (п. 1.1.1. Положення).

1.1.2. Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська використовується комп'ютерна програма „Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів (п. 1.4.3. Положення).

1.1.3. Особливості функціонування автоматизованої системи документообігу суду в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська визначені зборами суддів даного суду в межах визначених Положенням повноважень щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи (п.1.4.9 Положення).

 

II. Особливості функціонування автоматизованої системи в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська

 

2.1.1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська врегульовані Положенням, з урахуванням особливостей, визначених зборами суддів цього суду відповідно до Положення.

2.1.2.Автоматизований розподіл судових справ між суддями Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх (п.2.3.20 Положення). В Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська запроваджена та діє спеціалізація суддів з розгляду справ, які віднесені до компетенції слідчих суддів, з урахуванням додаткових спеціалізацій визначених зборами суддів.

2.1.3. Слідчий суддя для розгляду клопотань, скарг, заяв визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між слідчими суддями (п.2.3.40. Положення).Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді (п.2.3.45. Положення).

2.1.4.Зборами суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська визначається та затверджується графік чергування слідчих суддів на період дії строку їх повноважень у вихідні та святкові дні.

2.1.5.Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) (п.2.3.3. Положення), за винятком судових справ, які згідно Положення, а також цих Засад розподіляються шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді, такі справи припиняють розподілятися судді за п'ять робочих днів до такої відпустки.

2.1.6.Не розподіляються щодо конкретного слідчого судді судові справи, що надійшли за три робочих дні до початку відпустки (якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти днів), за винятком клопотань, які підлягають негайному розгляду відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), розподіл яких припиняється за один робочий день до такої відпустки.

2.1.7. Здійснювати розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді, у випадках, визначених п.2.3.43., п.2.3.44 Положення, а також: судові справи, що надійшли до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування ухвали судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про повернення обвинувального акту прокурору; раніше повернутого суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська прокурору для усунення недоліків обвинувального акту, що надійшов з прокуратури до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська після усунення недоліків або в разі відмови в задоволенні угоди з вказівкою про необхідність направити кримінальне провадження з обвинувальним актом; судових справ, реєстрація та облік яких здійснюється з вказаними нижче індексами: "2-с" - заяви про скасування судового наказу; "6" -справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах; "6-а" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах, 2-во; 2-аво; 2-зз, 2др, 2адр, 2р, 2ар, 2сз (якщо суддя, який ухвалив рішення, працює в даному суді, з відповідною спеціалізацією.)

2.1.8. В разі надходження до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотань, заяв, справ, пов'язаних з виконанням судових рішень, або справ, вирішення яких безпосередньо пов'язані з ухваленими суддею судовими рішеннями, які були постановлені до початку роботи комп'ютерної програми „Д-3" - передавати такі клопотання, заяви, справи тому ж судді, фіксувати вказане у КП «Д-3» протоколом розподілу справи між суддями у неавтоматичному режимі, а в разі відсутності судді (перебування у відпустці, відрядженні, на навчанні, вихід у відставку, звільнення, без повноважень, тощо) - здійснювати їх автоматичний розподіл.

2.1.9 Не підлягають автоматичному розподілу справи, які на підставі рішення зборів суддів передаються до провадження судді, у зв’язку з обставинами викладеними у протоколі зборів суддів.

2.1.10 Будь-які додаткові питання щодо здійснення розподілу справ, визначення спеціалізацій суддів, створення колегій суддів для розгляду окремих категорій справ, тощо, визначається на підставі зборів суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

 

III. Прикінцеві положення

 

3.1.1. Ці Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

3.1.2 До Засад можуть бути внесені зміни на підставі рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, які набирають чинності з моменту закінчення зборів суддів.