Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська за 2017 рік

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді м.Дніпропетровська за 2017 рік

Діяльність Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в  2017 році в цілому здійснювалася відповідно до конституційних засад судочинства і була спрямована на забезпечення захисту прав громадян, інтересів суспільства і держави та підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого судочинства.

За 2017 рік спостерігається збільшення кількості справ і матеріалів, які перебували в провадженні у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська. Упродовж 2017 року в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало 20871 справ і матеріалів, тоді як торік це надходження становило 19209.

Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці.

Перебувало

2016 рік

2017 рік

Справ і матеріалів кримінального судочинства  

 

11454

 

 12147

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

474

 448

Справ і матеріалів цивільного судочинства

 4071

3587

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

 3210

4689

Усього 

19209

20871

 

Тобто, дивлячись на порівняльні дані, наведені в таблиці та на схематичному зображенні, спостерігається збільшення кількості надходження до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справ та матеріалів, а саме надходження справ та матеріалів збільшилося на 1662, що складає 8,66%.

Розглянемо кожну категорію справ окремо.

У 2017 році до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло загалом 12147 справ та матеріалів кримінального провадження.

Що стосується кримінальних справ окремо, то на розгляді у Жовтневому районному суді  м. Дніпропетровська знаходилось 668 справ кримінального провадження, з них по 398 справам провадження закінчено.

Структура кримінальних справ, що перебували на розгляді в судах, майже не змінилася. У структурі кримінальних справ, як і раніше переважають злочини проти власності (215). Більшість з яких (153) – це крадіжки, та грабіж (32).

Значну кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 70 (10,48%), злочини проти життя та здоров’я особи – 151 (22,61%), злочини проти власності – 215 (32,19%),проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 46 (6,89%), проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 10 (1,5%).

 

Темпи приросту кримінальних справ за видами злочинів представлено в таблиці.

 Вид злочину

2016 рік

2017 рік

 

Злочини проти життя та здоров’я особи

 

159

 

151

 

Злочини проти власності

 

178

 

215

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 

35

 

  35

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

18

 

10

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

 

40

 

70

Усього

430

492

У 2017 році в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало  2069 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з них значну кількість становить: бездіяльність слідчого, прокурора – 1644; рішення слідчого про закриття кримінального провадження – 193; рішення прокурора про закриття кримінального провадження – 67; рішення слідчого або прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 28, рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – 14.

За 2017 рік до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було подано 8838 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з них 6386 клопотань задоволено, 16 - повернуто.

До осіб, які визнані винними у вчинені злочину, за основним покаранням застосовано у вигляді: штрафу - у сумі 762 450 грн.; громадські роботи – 4; обмеження волі – 3; позбавлення волі на певний строк – 60; за додатковим покаранням застосовано: позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 3; конфіскація майна – 6.

У 2017 році 128 осіб звільнено від покарання.

Від злочинів потерпіло 142 фізичні особи, основну частину становлять особи, яким завдано матеріальної та моральної шкоди – 121 (85,22 %), 16 (11,27 %), особам завдано шкоди здоров’ю, а 5 (3,53%) особам завдано шкоди життю. Потерпілими є особи, віком від 18 років (139 осіб) та неповнолітні особи (3 особи).

Сума заподіяної матеріальної та моральної шкоди, заподіяних потерпілим, в 2017 році становить 5 217 647 грн., у тому числі фізичним особам – 4 551 060 грн.

Загальна кількість справ щодо звільнення особи від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку на розгляді в суді знаходилось 132 справи.

Упродовж 2017 року кількість рішень, ухвалених під час підготовчого провадження, склала 195, з них: у 150 справах закрито провадження,  у 20 -  затверджено угоду; повернуто прокурору – 21.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у  2017 році знаходилось 4689 справ про адміністративні правопорушення.

Значну кількість справ про адміністративні правопорушення, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду – 151 (3,22%); дрібне хуліганство – 558 (11,90%); неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) – 170 (3,63%); порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи – 29 (0,62%); порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків – 78 (1,66%); порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна – 1180 (25,17%), торгівля з рук у невстановлених місцях – 394 (8,40%).

До адміністративних правопорушень, які займають значну частину справ, відносяться: керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 535, торгівля з рук у невстановлених місцях - 394, вчинення насильства в сім’ї – 720, порушення правил адміністративного нагляду – 151, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна – 1180,

 

Темпи приросту справ за видами адміністративного правопорушення представлено в таблиці.

Вид правопорушення 

2016 рік

2017 рік

Порушення правил адміністративного нагляду

 

146

 

151

Дрібне хуліганство

204

558

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

 

171

 

170

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

 

140

 

29

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

 

165

 

78

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

 

 

1088

 

 

1080

Усього 

1918

2166

Серед справ про адміністративні правопорушення, що знаходились у провадженні суду, 1354 справ (28,88%) була повернута, в тому числі 1280 (27,30%) з яких, для належного оформлення.

Загальна кількість розглянутих справ склала 3219 справ (68,65%), за результатами розгляду яких у 1401 справах накладено адміністративне стягнення; у 1781 справах закрито провадження, з них: із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 90; за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення – 853; за закінченням строків накладення адміністративного стягнення – 515.

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення на правопорушників накладено адміністративні стягнення у вигляді: штрафу – 1263 справ, всього у розмірі 710 005 грн., в тому числі сплачено добровільно – 237 830 грн.; позбавлення спеціального права – 1 справ; громадських робіт – 74 справа; адміністративного арешту – 18 справи; попередження – 42 справа, серед додаткових видів адміністративних стягнень, конфіскація предмета, грошей – 38 справ.

У 2017 році на розгляді в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська знаходилось 448 адміністративних справ, подань, клопотань, з них повернуто – 80 (17,86%), залишено без розгляду – 28 (6,25%), відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень – 301 (67,19%), відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень - 17 (3,79%).

Що стосується справ за адміністративними позовними заявами, а їх до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло 419, значну кількість з них, становили справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 136 (32,46%); справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 129 (30,79%); справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів – 13 (3,1%).

 

Темпи приросту справ за видами адміністративних справ представлено в таблиці.

 Види справ

2016 рік

2017 рік

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

 

113

 

136

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

 

154

 

129

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

 

3

 

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

 

10

 

13

Усього 

280

279

Загальна кількість розглянутих справ склала 290 справ (69,21%), в тому числі із задоволенням позову – 178 (42,48%), із залишенням заяви без розгляду – 24 (5,73%).

Загальна сума грошових коштів, пред’явлених до стягнення склала 728 821 грн, присуджено до стягнення 290 000 грн.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у 2017 році перебувало 3587 цивільних справ, скарг, заяв, подань, клопотань.

В порядку позовного провадження у 2017 році знаходились 2602 справи, з яких у звітному періоді надійшло 1776 справ. З них розглянуто 1711, із ухваленням рішення - 1373 справи, із задоволенням заяви – 1168,  із закриттям провадження у справі – 56,  із залишенням заяви без розгляду – 216.

Значну кількість цивільних справ в порядку позовного провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи зі спорів з приводу права власності та інші речові права – 66; спори, що виникають із договорів – 608; спори про недоговірні зобов`язання – 126; спори, що виникають із сімейних правовідносин – 646.

В порядку окремого провадження у 2017 році  знаходились 152 справи, з яких у звітному періоді надійшло 143. З них розглянуто 126 (із ухваленням рішення – 113, в тому числі із задоволенням заяви – 111, із залишенням без розгляду – 11).

Значну кількість цивільних справ в порядку окремого провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 126; справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 2; справи про усиновлення – 7, визнання фізичної особи недієздатною – 4.

В порядку наказного провадження було видано 179 судових наказів.

Значну кількість цивільних справ в порядку наказного провадження, що знаходились на розгляді суду та по яким видано судові накази, становить стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати – 57, стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості – 100, присудження аліментів на дитину в розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - 22; було всього пред’явлено до стягнення – 2 916 380 грн.

В результаті розгляду заяв про скасування судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості було скасовано 12 судових наказів, про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати -1.

В порядку розгляду заяв про перегляд  рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами у 2017 році становить 43 справи.

Щодо судового збору, кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді, усього таких надійшло 4202. Розрахункова сума судового збору при цьому склала 4 946 536 грн., а фактично було сплачено 3 933 476 грн. Кількість заяв (скарг) про повернення судового збору дорівнює - 43,  загальною сумою  у 87 543 грн.

Що стосується звільнення від сплати судового збору, або його зменшення, то їх кількість склала 353 заяв (скарг), розрахункова сума судового збору при цьому становить 246 029 грн.

Кількість заяв (скарг), що надійшли до суду у 2017 році, в яких було передбачено звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір» дорівнює – 348 заяви на суму 238 515 грн.

Завдяки вжитим судами заходам, незважаючи на складні умови, в яких працювали суди, та велику кількість розглянутих ними справ, переважну більшість справ розглянуто якісно і з дотриманням процесуальних строків на їх призначення та розгляд.