flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська за 2019 рік

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська за 2019 рік

Діяльність Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у 2019 році в цілому здійснювалася відповідно до конституційних засад.

За 2019 рік спостерігається збільшення кількості усіх категорій справ, які перебували в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Упродовж 2019 року в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало 20757 справ і матеріалів, тоді як торік це надходження становило 19194.

Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці.                                                   

 

Перебувало

2018 рік

2019 рік

Справ і матеріалів кримінального судочинства 

8552

 

8939

 

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

290

311

Справ і матеріалів цивільного судочинства

4816

 

5261

 

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

 5536

 6246

Усього

 

19194

20757

Тобто, дивлячись на порівняльні дані, наведені в таблиці та на схематичному зображенні, спостерігається збільшення кількості надходження до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справ та матеріалів, а саме надходження справ та матеріалів збільшилося на 1563, що складає 7,53%.

Розглянемо кожну категорію справ окремо.

У 2019 році до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло загалом 8117 справ та матеріалів кримінального провадження.

Що стосується кримінальних справ окремо, то на розгляді в Жовтневому районному суді  м. Дніпропетровська знаходилось 1124 справ кримінального провадження, з них по 477 справам провадження закінчено.

Структура кримінальних справ, що перебували на розгляді в судах, майже не змінилася. У структурі кримінальних справ, як і раніше переважають злочини проти власності (568). Більшість з яких (440) – це крадіжки, та грабежі (47).

Значну кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 87, злочини проти життя та здоров’я особи – 216, злочини проти власності – 568, проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 86, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 12.

Темпи приросту кримінальних справ за видами злочинів представлено в таблиці.

 

Перебувало

2018 рік

2019 рік

 Злочини проти життя та здоров’я особи

 226

 216

 Злочини проти власності

 435

 568

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 79

 86

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 9

 12

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

 100

 87

Усього

 

849

969

 

У 2019 році в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало  1218 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з них значну кількість становить: бездіяльність слідчого, прокурора – 964; рішення слідчого про закриття кримінального провадження – 157; рішення прокурора про закриття кримінального провадження – 24; рішення слідчого або прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 7.

За 2019 рік до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було подано 5610 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з них 4166 клопотань задоволено, 161 - повернуто.

Від злочинів потерпіло 244 фізичні особи, основну частину становлять особи, яким завдано матеріальної та моральної шкоди – 195, 43 особам завдано шкоди здоров’ю, а 6 особам завдано шкоди життю. Потерпілими є особи, віком від 18 років (226 осіб) та неповнолітні особи (18 осіб).

Сума заподіяної матеріальної та моральної шкоди, заподіяних потерпілим, у 2019 році становить 3 470 444 грн., у тому числі фізичним особам – 3 175 734 грн.

Загальна кількість справ щодо звільнення особи від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку на розгляді в суді знаходилось 127 справа.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в  2019 році знаходилось 6246 справ про адміністративні правопорушення.

Значну кількість справ про адміністративні правопорушення, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду – 448; дрібне хуліганство – 593; неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) – 321; несплата аліментів – 23; порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків – 210; порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна – 1312; торгівля з рук у невстановлених місцях – 71.

До адміністративних правопорушень, які займають значну частину справ, відносяться: порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна – 1312, торгівля з рук у невстановлених місцях - 71, вчинення насильства в сім’ї – 1000, порушення правил адміністративного нагляду – 448, керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 1036.

Темпи приросту справ за видами адміністративного правопорушення представлено в таблиці.

 

Перебувало

2018 рік

2019 рік

Порушення правил адміністративного нагляду

 242

 448

Дрібне хуліганство

734

593

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

 265

 321

Вчинення насильства в сім’ї

 738

 1000

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

 167

 210

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

 1232

 1312

Усього

 

3378

3884

 

Серед справ про адміністративні правопорушення, що знаходились в провадженні суду, 1649 справ було повернуто для належного оформлення.

Загальна кількість розглянутих справ склала 4213 справ, за результатами розгляду яких у 836 справах накладено адміністративне стягнення; у 3362 справах закрито провадження, з них: із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 207; за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення – 1617; за закінченням строків накладення адміністративного стягнення – 1069.

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення на правопорушників накладено адміністративні стягнення у вигляді: штрафу – 772 справ, всього у розмірі 482 834 грн., в тому числі сплачено добровільно – 148 494 грн.; позбавлення спеціального права – 10 справ; громадських робіт – 15 справ; адміністративного арешту – 3 справи; попередження – 20 справ.

Що стосується справ за адміністративними позовними заявами, а їх до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло 267, значну кількість з них, становили справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 152; справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 1; справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 6.

Темпи приросту справ за видами адміністративних справ представлено в таблиці.

 

Перебувало

2018 рік 

2019 рік 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

 151

 152

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

 33

 1

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

 8

 6

Усього

 

192

159

 

Загальна кількість розглянутих справ склала 264 справ, в тому числі із задоволенням позову – 163, із залишенням заяви без розгляду – 12.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у 2019 році перебувало 5261 цивільних справ, скарг, заяв, подань, клопотань.

В порядку позовного провадження в 2019 році знаходились 3256 справи, з яких у звітному періоді надійшло 1998 справа. З них розглянуто 2003, із ухваленням рішення - 1644 справи, із задоволенням заяви – 1339,  із закриттям провадження у справі – 86,  із залишенням заяви без розгляду – 224.

Значну кількість цивільних справ в порядку позовного провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи зі спорів з приводу права власності та інші речові права – 67; спори, що виникають із договорів – 1057 спори про недоговірні зобов`язання – 263; спори, що виникають із сімейних правовідносин – 805.

В порядку окремого провадження у 2019 році  знаходилось 210 справ, з яких у звітному періоді надійшло 184. З них розглянуто 188 (із ухваленням рішення – 177, в тому числі із задоволенням заяви – 168, із залишенням без розгляду – 10).

Значну кількість цивільних справ в порядку окремого провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 202; справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 1; справи про усиновлення – 13, визнання фізичної особи недієздатною – 8.

В порядку наказного провадження було видано 179 судових наказів.

Значну кількість цивільних справ в порядку наказного провадження, що знаходились на розгляді суду та по яким видано судові накази, становить стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати – 49, стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості – 85, присудження аліментів на дитину в розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - 54; було всього пред’явлено до стягнення – 2 589 035 грн.

В порядку розгляду заяв про перегляд  рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами у 2019 році становить 23 справи.

Щодо судового збору, кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді, усього таких надійшло 3199. Розрахункова сума судового збору при цьому склала 4 383 261 грн., а фактично було сплачено 3 921 892 грн. Кількість заяв (скарг) про повернення судового збору дорівнює - 71,  загальною сумою  у 89 261 грн.

Кількість заяв (скарг), що надійшли до суду у 2019 році, в яких було передбачено звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір» дорівнює – 391 заяви на суму 277 403 грн.

Завдяки вжитим судами заходам, незважаючи на складні умови, в яких працювали суди, та велику кількість розглянутих ними справ, переважну більшість справ розглянуто якісно і з дотриманням процесуальних строків на їх призначення та розгляд.

 

11 січня 2020 року