Задати питання
flag Судова влада України

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська


Огляд даних про стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді    м. Дніпропетровська за 2016 року

 

Діяльність Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в  2016 року в цілому здійснювалася відповідно до конституційних засад судочинства і була спрямована на забезпечення захисту прав громадян, інтересів суспільства і держави та підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суд.

Фактична кількість суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська складає 10 осіб. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період з розрахунку на одного суддю становить 2088 справ та матеріалів. При цьому середня тривалість розгляду справи становить 27 днів.

У звітному 2016 році відсоток розгляду справ склав 97,25%. Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік 110 справ.

За 2016 рік спостерігається незначне зменшення кількості справ і матеріалів, які перебували в провадженні у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська. Упродовж 2016 року в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало 19209 справ і матеріалів, тоді як торік це надходження становило 19298.

Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці 1.

 

 Таблиця 1

 

Перебувало

2015 рік

2016 рік

 

Справ і матеріалів кримінального судочинства  

 

11376

 

 

11454

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

 

252

 

474

Справ і матеріалів цивільного судочинства

 

5080

 

4071

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

 

2590

 

3210

Усього

 

19298

19209

 

 


 

Тобто, дивлячись на порівняльні дані, наведені в таблиці та на схематичному зображенні, спостерігається незначне зменшення кількості надходження до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справ та матеріалів, а саме надходження справ та матеріалів зменшилось на 89, що складає 1%.

Розглянемо кожну категорію справ окремо.

У 2016 році до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло загалом 11454 справ та матеріалів кримінального провадження.

Що стосується кримінальних справ окремо, то на розгляді у Жовтневому районному суді  м. Дніпропетровська знаходилось 578 справ кримінального провадження, з них по 479 справам провадження закінчено.

Структура кримінальних справ, що перебували на розгляді в судах, майже не змінилася. У структурі кримінальних справ, як і раніше переважають злочини проти власності (178). Більшість з яких (108) – це крадіжки, та грабіж (32).

Значну кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 40 (7%), злочини проти життя та здоров’я особи – 159 (28%), злочини проти власності – 178 (31%),проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 35 (6%), проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 18 (4%).

Темпи приросту кримінальних справ за видами злочинів представлено в таблиці.

 

 

 

2015 рік

2016 рік

 

Злочини проти життя та здоров’я особи

 

154

 

159

 

Злочини проти власності

 

208

 

   178

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 

38

 

  35

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

34

 

18

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

 

100

 

40

Усього

 

534

430

 

У 2016 році в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувало  1843 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з них значну кількість становить: бездіяльність слідчого, прокурора – 1646; рішення слідчого про закриття кримінального провадження – 73; рішення прокурора про закриття кримінального провадження – 61; рішення слідчого або прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 1, рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – 3.

За 2016 рік до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було подано 8547 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з них 6596 клопотань задоволено, 5 - повернуто.

До осіб, які визнані винними у вчинені злочину, за основним покаранням застосовано у вигляді: штрафу - у сумі 401 550 грн.; громадські роботи – 18; обмеження волі – 1; позбавлення волі на певний строк – 70; за додатковим покаранням застосовано: позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 7; конфіскація майна – 6.

У 2016 році 140 осіб звільнено від покарання.

Від злочинів потерпіло 155 фізичних осіб, основну частину становлять особи, яким завдано матеріальної та моральної шкоди – 121 (78 %), 27 (18 %), особам завдано шкоди здоров’ю, а 7 (5%) особам завдано шкоди життю. Потерпілими є особи, віком від 18 років (149 осіб) та неповнолітні особи (6 осіб).

Сума заподіяної матеріальної та моральної шкоди, заподіяних потерпілим, в 2016 році становить 4 815 353 грн., у тому числі фізичним особам – 306360346 грн.

Загальна кількість справ щодо звільнення особи від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку на розгляді в суді знаходилось 137 справи.

Упродовж 2016 року кількість рішень, ухвалених під час підготовчого провадження, склала 218, з них: у 152 справах закрито провадження,  у 7 -  затверджено угоду; повернуто прокурору – 55.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у  2016 році знаходилось 3210 справ про адміністративні правопорушення.

Значну кількість справ про адміністративні правопорушення, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду – 146 (5%); дрібне хуліганство – 209 (7%); неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) – 171 (6%); порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи – 140 (5%); порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків – 165 (5,2%); порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна – 1088 (34%), торгівля з рук у невстановлених місцях – 160 (5,2%).

В порівнянні з 2015 роком, до адміністративних правопорушень, які займають значну частину справ, відносяться: керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спяніння – 362, торгівля з рук у невстановлених місцях - 160, вчинення насильства в сімї – 267.

Темпи приросту справ за видами адміністративного правопорушення представлено в таблиці.

 

 

 

2015 рік

2016 рік

Порушення правил адміністративного нагляду

 

132

 

146

Дрібне хуліганство

42

209

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

 

296

 

171

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

 

326

 

140

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

 

212

 

165

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

 

 

771

 

 

1088

Усього

 

1779

1918

 

Серед справ про адміністративні правопорушення, що знаходились у провадженні суду, 423 справа (14%) була повернута, в тому числі 360 (12%) з яких, для належного оформлення.

Загальна кількість розглянутих справ склала 2787 справ (86,8%), за результатами розгляду яких у 1557 справах накладено адміністративне стягнення; у 1200 справах закрито провадження, з них: із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 47; за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення – 734; за закінченням строків накладення адміністративного стягнення – 232.

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення на правопорушників накладено адміністративні стягнення у вигляді: штрафу – 1344 справ, всього у розмірі 694 216 грн., в тому числі сплачено добровільно – 320 263 грн.; позбавлення спеціального права – 52 справ; громадських робіт – 110 справа; адміністративного арешту – 17 справи; попередження – 34 справа, серед додаткових видів адміністративних стягнень, конфіскація предмета, грошей – 36 справ.

У 2016 році на розгляді в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська знаходилось 474 адміністративних справ, подань, клопотань, з них повернуто – 105 (22,1%), залишено без розгляду – 21 (4,4%), відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень – 320 (67,5%), відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень - 22 (4,6%).

Що стосується справ за адміністративними позовними заявами, а їх до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло 438, значну кількість з них, становили справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки – 113 (23,8%); справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 103 (21,7%); справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів – 10 (2,1%).

Темпи приросту справ за видами адміністративних справ представлено в таблиці.

 

 

 

2015 рік 

2016 рік 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

 

19

 

113

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

 

106

 

154

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

 

23

 

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

 

12

 

10

Усього

 

160

280

 

Загальна кількість розглянутих справ склала 472 справ (99,5%), в тому числі із задоволенням позову – 320 (67,5%), повернуто справі – 105 (23%), із залишенням заяви без розгляду – 21 (5%).

Загальна сума грошових коштів, пред’явлених до стягнення склала 392 563 грн.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у  першому півріччі 2016 року перебувало 4071 цивільних справ, скарг, заяв, подань, клопотань.

В порядку позовного провадження у 2016 року знаходились 2756 справи, з яких у звітному періоді надійшло 2723 справ. З них розглянуто 2712, із ухваленням рішення - 1554 справи, із задоволенням заяви – 1247,  із закриттям провадження у справі – 47,  із залишенням заяви без розгляду – 234.

Значну кількість цивільних справ в порядку позовного провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи зі спорів з приводу права власності та інші речові права – 60; спори, що виникають із договорів – 776; спори про недоговірні зобов`язання – 134; спори, що виникають із сімейних правовідносин – 562.

В порядку окремого провадження у 2016 році  знаходились 232 справи, з яких у звітному періоді надійшло 229. З них розглянуто 230 (із ухваленням рішення – 165, в тому числі із задоволенням заяви – 163, із залишенням без розгляду – 6).

Значну кількість цивільних справ в порядку окремого провадження, що знаходились на розгляді суду, становлять справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 116; справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 14; справи про усиновлення – 23, обмеження цивільної дієздатності фізичної особи –10.

В порядку наказного провадження було видано 99 судових наказів.

Значну кількість цивільних справ в порядку наказного провадження, що знаходились на розгляді суду та по яким видано судові накази, становить стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати – 32, стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості – 67; було всього пред’явлено до стягнення – 1 831 974 грн.

В результаті розгляду заяв про скасування судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості було скасовано 11судових наказів.

В порядку розгляду заяв про перегляд  рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з ново виявленими обставинами у 2016 році становить 14 справ з підстав наявності істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, з них ухвалено рішення про відкриття провадження у 8 справах, а залишок заяв на кінець звітного періоду складає 1 справа.

Щодо судового збору, кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді, усього таких надійшло 4887. Розрахункова сума судового збору при цьому склала 10 977 575 грн., а фактично було сплачено 7 665 073 грн. Кількість заяв (скарг) про повернення судового збору дорівнює - 44,  загальною сумою  у 138 110 грн.

Що стосується звільнення від сплати судового збору, або його зменшення, то їх кількість склала 369 заяв (скарг), розрахункова сума судового збору при цьому становить 245 356 грн.

Кількість заяв (скарг), що надійшли до суду у 2016 році, в яких було передбачено звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір» дорівнює – 363 заяви на суму 234 883 грн.

Завдяки вжитим судами заходам, незважаючи на складні умови, в яких працювали суди, та велику кількість розглянутих ними справ, переважну більшість справ розглянуто якісно і з дотриманням процесуальних строків на їх призначення та розгляд.